UT metingen

DE UITDAGING

In de industrie dienen er regelmatig wanddiktemetingen te worden uitgevoerd in functie van wettelijke keuringen of inspecties. Om deze diktemetingen (TML’s, Thickness Measurement Locations) of corrosieonderzoeken uit te voeren dienen deze locaties snel, maar veilig, te kunnen worden betreden om de continuïteit van het (productie)proces niet in het gedrang te brengen.

Specifiek voor TML’s die moeilijk te bereiken zijn, of een gevaar kunnen vormen voor inspecteurs, is de uitdaging het grootst. Denk hierbij aan TML’s op hoogte of in (besloten) ruimtes waar de mogelijkheid bestaat op aanwezigheid van gevaarlijke dampen/gassen.

Verder groeit de vraag om de TML’s inzichtelijk te maken omwille van een kwalitatief (inspectie) rapport.

TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN

Gezien de diversiteit aan locaties waar wanddiktes gemeten dienen te worden zijn er verschillende oplossingen. Zo beschikt SkyeBase over:

1. Indoor drone met een UT-payload en schuurmechanisme (Elios 3 UT): dankzij de UT Payload die wordt gemonteerd op onze indoor drone (Elios 3) verandert deze in een vliegende UTM-meter (Ultrasonic Thickness Measurement) die nauwkeurige diktemetingen en corrosieonderzoeken kan uitvoeren, ondersteund door beelden met hoge resolutie in de meest uitdagende en donkere gebieden. Uitgerust met de Elios 3 UT-Payload kunnen naast wanddiktemetingen (A-scan) ook reinigingen worden uitgevoerd, waardoor de kans op downtime verder wordt verkleind. 350 metingen per dag zijn haalbaar.

Klik hier voor meer informatie.

2. Een wanddiktemetingstick met een UT-payload en schuurmechanisme: Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, gebruiken we een sonde met een gecertificeerd UT (Ultrasonic Testing)-apparaat erop gemonteerd. Dit is een geavanceerd systeem voor Ultra-Precieze Tank Monitoring (UTM) diktemetingen. Het UT-diktemeetgereedschap is een innovatief apparaat dat de industrie naar nieuwe hoogten tilt door ongeëvenaarde snelheid, efficiëntie en precisie te bieden. Met dit apparaat kunnen naast A-scans ook reinigingen van het oppervlak worden uitgevoerd alvorens te meten. Zo verbetert het resultaat van de meting aanzienlijk. 700 metingen per dag zijn haalbaar.

Klik hier voor meer informatie.

3. Een outdoor drone met een UT- en EMAT-, Eddy Current en DFT-payload: met deze payloads kunnen er voornamelijk outdoor UT-metingen (A-scans) worden uitgevoerd op grote hoogte en op zeer moeilijk bereikbare plaatsen. De drone is robuust en kan bij hogere windsnelheden stabiel metingen uitvoeren. Een 250-tal metingen per dag zijn haalbaar.

Klik hier voor meer informatie.

4. Tankrobot met een UT-sonde: Deze robot kan op stalen of roestvrijstalen wanden bewegen met behulp van magnetisme of vacuüm. Kan zowel een A- als een B-scan of C-scan uitvoeren en bepaald exact de positie van de meting.

5. Een handheld UT-tool: als de drone niet noodzakelijk is kan er met een probe die in de hand kan worden gehouden een meting worden uitgevoerd.

EXPERTISE

Voor het uitvoeren van gekwalificeerde UT-inspecties biedt SkyeBase level 1 en 2 gecertificeerde inspecteurs. Alle apparatuur is wettelijk geijkt en voldoet aan de industriële normen en standaarden. Verdere info hieromtrent kan op aanvraag worden verstrekt.

DE VOORDELEN

  • Snellere en veiligere inspectiemethode voor moeilijk te betreden en/of gevaarlijke inspectielocaties
  • Verlagen van downtime
  • Voldoet aan de hoogste normen van nauwkeurigheid, kwaliteit en betrouwbaarheid bij diktemetingen (conform ISO 16809)
  • Coherentie in datacaptatie
  • Uitsparen van kosten voor stellingen, touwtechnieken of hoogtewerkers
  • Géén mangatwacht nodig
  • A, B of C-scan op moment van meting
  • Niet-destructieve metingen
  • Real-time metingen
  • Gegevensregistratie en rapportage

Deel: