Orthofoto

Voorbeeld van een orthofoto voorgevel kerk. Wanneer we inzoomen,
kunnen we schade zien op het glas-in-loodraam, waardoor we de exacte locatie kunnen bepalen.

DE UITDAGING

Na het uitvoeren van een inspectie met drones hebben we heel wat losse (detail) foto’s. Zo’n losse detailfoto verliest veel randinfo: Waar is deze schade gelokaliseerd? Hoe groot is de schade? Zijn er randfactoren die de schade veroorzaken? Zit er een patroon is de schade? Al deze vragen kunnen met een orthofoto gemakkelijker beantwoord worden, en biedt dus heel wat inzicht.

DE TECHNOLOGIE

Een orthofoto wordt in nabewerking gemaakt door het samenvoegen van verschillende losse foto’s die op een vastgelegde manier zijn gecapteerd. Zo moeten de foto’s kwalitatief zijn en moeten deze met voldoende overlap zijn genomen zodat de software deze foutloos kan samenvoegen. Via fotogrammetrie kunnen deze dan samengesteld worden tot een orthomozaiek of orthofoto.

Een orthofoto is eigenlijk een foto die zo is bewerkt dat hij eruitziet alsof je recht van boven naar de aarde kijkt. Dit betekent dat alle vervormingen die normaal gesproken in een gewone luchtfoto zitten, eruit zijn gehaald. Hierdoor kun je de foto gebruiken alsof het een kaart is, waarop je dingen zoals afstanden en oppervlaktes precies kunt meten. Het is dus een heel handig hulpmiddel voor bijvoorbeeld stedenbouw, landmeten of het maken van kaarten. Hetzelfde principe kan je hanteren voor verticale vlakken, waardoor het een heel handig hulpmiddel wordt om defecten op aan te duiden.

Met artificiële intelligentie kunnen in sommige gevallen defectevoluties worden gevisualiseerd. Meer info hierover kan op aanvraag worden verkregen.

Voorbeeld van een orthofoto van onderzijde betonnen brugdek

DE VOORDELEN

Het gebruik van een orthofoto heeft verschillende voordelen:

  1. Overzicht: 1 beeld zegt meer dan 1.000 losse foto’s. Het helpt alle stakeholders in een project om te weten over wat het gaat, waar het is, en hoe groot een probleem is.
  2. Detailniveau: Omdat alle vervormingen zijn verwijderd, is een orthofoto veel nauwkeuriger dan een gewone luchtfoto. Dit maakt het makkelijker om exacte metingen te doen, zoals het bepalen van afstanden en oppervlaktes, alsook het detecteren van eventuele gebreken, schade of structurele problemen aan gebouwen. Het detailniveau is afhankelijk van de vliegafstand en de gekozen camera.
  3. Compatibiliteit met kaarten: Door grondcontrolepunten in te meten is de orthofoto gegeorefereerd en kan deze aan kaartmateriaal gelinkt worden. Dit maakt het eenvoudig om verschillende soorten informatie te combineren en te analyseren.
  4. Operationele impact: doordat het analyse werkt bij een orthofoto na de data collectie gebeurd gaat deze relatief snel. Hierdoor is de operationele impact laag.
  5. Vergelijking over de tijd: Een orthofoto is een momentopname. Door regelmatig orthofoto’s te maken kunnen inspecteurs, met de hulp van AI, veranderingen in de tijd detecteren, zoals scheuren die groter worden, verplaatsing van structurele elementen, of veroudering van materialen. Dit maakt het mogelijk om preventief onderhoud te plannen en potentiële problemen vroegtijdig aan te pakken.

Kortom, orthofoto’s die zijn gemaakt met drones zijn een waardevol instrument, omdat ze gedetailleerde visuele informatie bieden, de veiligheid verbeteren, kosten besparen en de efficiëntie van inspectieprocessen verhogen.

EXPERTISE

Voorbeeld van een orthofoto van een gebouw

Deel: