Renotec – Inspectie van een kerkgebouw

Renotec – Inspectie van een kerkgebouw

Onze realisatie:

In opdracht van de firma Renotec deden we een visuele inspectie van de Sint-Willibrorduskerk te Merksplas. De hele buitenzijde van de kerk werd geïnspecteerd op schade aan dak, metselwerk, enz.
Vanuit de lucht konden heel wat zaken vastgesteld worden zoals weggewaaide nokpannen, beschadigde leien met lekken tot gevolg, slecht voegwerk, enz.
De klant kreeg een duidelijk rapport met de vastgestelde gebreken met de locatie en ernstgraad.
In een kort tijdsbestek en op een veilige manier kan zo een algehele staat opgemaakt worden zonder gebruik te moeten maken van stellingen, hoogtewerkers of klimmers.
Met de resultaten uit het rapport kan preventief en curatief onderhoud correcter ingeschat worden. Er is nu immers een duidelijk overzicht van schade, de ernst en hun locatie.
Ernstige gebreken kunnen gericht en snel herstelt worden om vervolgschade te beperken.

Deel op social:

Kernwoorden:drone-inspectie, onderhoud, gebouwen, dakinspectie, metselwerk, kerk,…;