Inspectie van een brakwaterleiding in de Antwerpse haven

Inspectie van een
brakwaterleiding
in de Antwerpse haven

Onze realisatie:

Industrieën zijn bezaaid met pijpleidingen en leidingconstructies in staal, kunststof of beton. Om de veiligheid en productie continuïteit te garanderen dienen deze periodiek geïnspecteerd te worden. In dit geval hebben we een deel van de pijpleiding geïnspecteerd met een indoor drone. Delen van de constructie konden op een veilige manier worden bereikt en geïnspecteerd. Ook specifieke onderdelen (compensators, blindflenzen, kleppen, probes) die zich in de leidingen bevinden werden gedetailleerd in de inspectie meegenomen. Om verzakkingen en de locatie van schades te bepalen werden 3D-modellen gemaakt. Wanneer de pijpleiding niet bereikbaar is met een indoor drone, kan er gebruik worden gemaakt van een pipe crawler en/of ROV of kunnen er combinaties gemaakt worden van deze datacaptatie technieken.

Deel op social:

Kernwoorden: pijpleiding inspectie, pijpleiding assessment, 3D model, digital twin, metingen, verzakkingen, indoor drone, pipe crawler, ROV, in water, in de lucht, digitaal platform