Herbosch-Kiere---De-Vlaamse-Waterweg-–-Inspection-of-three-bridges

Herbosch-Kiere - De Vlaamse Waterweg
- Inspectie van drie bruggen

Onze realisatie:

Om de algehele staat van meerdere bruggen* in kaart te brengen werden visuele drone inspecties uitgevoerd. Middels het gebruik van drones werden de Brielenbrug, de Verbrande brug en de brug Humbeek-Sas geïnspecteerd. Door het gebruik van verschillende types van drones kon de meest efficiënte methode worden onderzocht en ingezet. Gedetailleerde captatie van de staat van de betonnen pijlers en liggers waarbij op zoek werd gegaan naar scheuren, blootliggend betonijzer, vochtplekken en andere defecten was het eindresultaat.

Door het gebruik van een gerobotiseerde inspectie is de inspectiedata direct inzichtelijk via monitoring in een command vehicle, is fysieke inspectie op hoogte overbodig en is het visualiseren van schade evoluties mogelijk.

De opdrachtgever verkreeg een overzicht van de gecapteerde data waarmee de integriteit van de brug kon worden gegarandeerd.

*Op verzoek van de onderhoudsaannemer van De Vlaamse Waterweg NV om ondersteuning te voorzien voor de patrimoniuminspecteurs voor het inspecteren van een drietal bruggen is SkyeBase voor dit project aangesteld als onderaannemer door de hoofdaannemer.

Deel op social: