Cargill - inspectie van betonnen silo’s

Onze realisatie:

Voor dit project zijn betonnen silo’s geïnspecteerd met een hoogte van 45 meter en een diameter van 12 meter. Het doel van deze inspectie was om zichtbare scheuren in kaart te brengen, zowel intern als extern. Hierbij is specifiek onderzocht of interne schades overeenkomen met schades aan de buitenzijde van de silo.

De inspectie bestond uit meerdere dronevluchten waarbij beelden van de silo zijn verzameld. Deze beelden zijn vervolgens gebruikt om een gedetailleerde puntenwolk en een orthofoto te creëren.

  • Puntenwolk: Dit 3D-model geeft een gedetailleerd overzicht van de silo, waarbij alle zichtbare scheuren en andere beschadigingen nauwkeurig zijn geannoteerd.
  • Orthofoto: Een platte weergave van de silo waarop de geconstateerde schades duidelijk zijn weergegeven.

Het eindrapport, waarin alle bevindingen van de inspectie zijn opgenomen, bevat gedetailleerde annotaties op het 3D-model en de orthofoto’s. Deze visuele hulpmiddelen bieden de klant een duidelijk en compleet overzicht van de huidige staat van de silo en de locaties van alle gedetecteerde schades. Dit grondige inspectierapport helpt de klant bij het evalueren van de staat van de silo en ondersteunt in het nemen van noodzakelijke onderhouds- en reparatiebeslissingen.

Deel op social: