Elios 3

oktober 12, 2022
4 minuten leestijd
Elios tank

Situatie

Indoor inspecties zijn veelvoorkomend bij (industrieel) asset management. Denk hierbij aan de inspectie van allerhande besloten ruimtes zoals tanks, silo’s, hoogovens, rookgaskanalen, (transport) leidingen, riolen, schoorstenen, reactoren, destillatiekolommen,…) Vaak worden deze assets nog geïnspecteerd door het plaatsen van stellingen, gebruik van touwtechnieken, hoogtewerkers, plaatsen van manwachten en menselijke toetreding. Deze inspecties zijn hierdoor niet alleen duur, maar ook gevaarlijk. Meer nog, gebruik van stellingen kan de asset beschadigen. Om bovengenoemde situaties te voorkomen inspecteert SkyeBase deze assets met een indoor drone. Daarnaast is deze drone ook inzetbaar voor het opmeten van indoor stockvolumes.  

Elios 3

SkyeBase is, als een van de eersten in de Benelux in het bezit van de Elios 3. Deze allround indoor drone is doorslaggevend in haar design en mogelijkheden. Gecapteerde beelden zijn stabieler dan ooit tevoren dankzij de verbeterde kalibratiesoftware. Het ingebouwde gps-systeem verzorgt een centimeter nauwkeurige positiebepaling, ondersteund door een 4K en thermische camera.

Lidar

Doorslaggevend is de lidar payload die SkyeBase onder de drone bevestigd. Hiermee worden nauwkeurige 3D visualisaties gemaakt, zelfs in zeer donkere en stoffige omgevingen. Op deze 3D visualisaties worden defecten geannoteerd en gelokaliseerd. Hiermee kan eenvoudig onderhoud worden besproken met collega’s en belanghebbenden, alsook worden ingepland. Dit op een volledig digitale manier wat werken op afstand mogelijk maakt!   Elios 3 dual screen

Welke inspecties kan je uitvoeren met de Elios 3?

Deze indoor drone is in te zetten voor visuele inspecties van allerhande defecten, zoals scheuren, vervormingen, corrosie, controle van lassen en de algehele staat van een asset. Ook worden er eenvoudige thermische controles, opmetingen en opmaak van 3D visualisaties door uitgevoerd.

Welke assets en situaties kunnen geïnspecteerd worden door inzet van de Elios 3?

 • tanks
 • silo’s
 • hoogovens
 • rookgaskanalen
 • (transport) leidingen
 • riolen
 • schoorstenen
 • reactoren
 • destillatiekolommen
 • stockvolumes
 • ..

Rapportage

De metingen worden gerapporteerd in ons digitaal asset inspection platform I-Spect, via een PDF-document of in het platform van de klant zelf.   Screenshot I-Spect  

Praktijkvoorbeelden

1. Inspectie tank

Situatie:

Inspectie van opslagtanks is gevaarlijk en vaak zijn er stellingen nodig om de inspectie te kunnen uitvoeren. Ook is er een manwacht vereist bij de betreding van de tank.

Oplossing:

Voor deze opdracht is de Elios 3 ingezet voor de inspectie van een opslag tank op corrosie, scheuren, controle van de lassen en verdere zichtbare gebreken. Betreding van de tank is niet nodig omdat de dronepiloot de vlucht van buiten de tank kan uitvoeren.

Rapportage:

Achteraf werd de gecapteerde data verwerkt in 3D software om middels een 3D visualisatie de defecten te lokaliseren in de tank en vervolgens te annoteren. Nadat het project is aangemaakt met de juiste parameters in de 3D software, zijn vervolgvluchten eenvoudig uit te voeren. De evolutie van de defecten kan periodiek gevolgd worden.   Elios tank  

2. Mapping bukvolume cementvoorraad

Situatie:

Jaarlijks of periodiek dienen voorraad inventarisaties van bulkvolumes te worden opgemaakt. Door de inzet van drones gaat dit vele malen sneller dan met de traditionele methode waarbij een meetstok wordt gebruikt..

Oplossing:

Voor deze opdracht werd de Elios 3 gebruikt om een cementvoorraad te mappen. Voorheen was dit niet mogelijk gezien de grote concentratie stof die het zicht van de RGB camera en de sensoren zou belemmeren. Dankzij de Lidar payload kan de Elios 3 nu in enkele minuten de mapping uitvoeren.

Rapportage:

Achteraf werd de gecapteerde data verwerkt in 3D software om middels een puntenwolk de exacte volumebepaling te genereren. Nadat het project is aangemaakt met de juiste parameters in de 3D software, zijn vervolgvluchten eenvoudig uit te voeren. Het volume van de voorraad kan periodiek gevolgd worden en evoluties in de voorraad kunnen eenvoudig bijgehouden worden. Het personeel van deze site zal het magazijn niet meer fysiek moeten betreden voor het uitvoeren van opmetingen.   Elios stockfoto  

3. Inspectie en mapping mijnschacht

Situatie:

Asset betreding in mijnschachten is niet altijd wenselijk omwille van instortingsgevaar. Ook zijn vervormingen moeilijk in beeld te brengen met de traditionele apparatuur.

Oplossing:

Voor dit project werd een mijnschacht met een lengte van 140 meter afgevlogen met de Elios 3. Met behulp van een range-extender zijn vluchten met een aanzienlijke afstand te inspecteren zonder dat de piloot de asset moet betreden.

Rapportage:

De gecapteerde data werd verwerkt tot een puntenwolk in de 3D software en werd vergeleken met de originele blauwdrukken van de schacht. Tijdens deze vergelijking werd op basis van de GPS coördinaten de conclusie getrokken dat de vloer van de tunnel 30 cm lager lag dan aangegeven op de originele tekeningen. Als gevolg kon de opdrachtgever de conclusie trekken dat de vrachtwagens die in de afgelopen 15 jaar over deze toegang reden de weg deels hebben uitgehold.   Galerie foto  

Deel op social: