Oleon pipe rack inspection

Oleon – Inspectie van een Piperack

Onze realisatie:

Voor Oleon te Gent werd een pijplijn drone inspectie uitgevoerd over een lengte van 1.200 meter. Inspecties over lange afstanden worden op deze manier op zeer korte tijd uitgevoerd met behulp van een drone.
Door de hoge resolutie van de payload is het mogelijk om afwijkingen zoals lekkages, ontbrekende isolatie en begroeiing op hoogte vast te stellen.
Na de drone inspectie volgde een analyse van de gecapteerde schades, met een rapportage als eindproduct. Tevens werd er een 3D-model opgemaakt waarop deze schade geannoteerd werd op locatieniveau. Een duidelijke plaatsbepaling vereenvoudigt het onderhoudsproces, wat de uptime van de asset bevorderd.

Deel op social: