Inspectie zendmast

Onze realisatie:

Audits en inspecties van zendmasten worden meestal gedaan door alpinisten, wat een riskante onderneming is. Werken op een hoogte van 35 meter en meer is niet alleen gevaarlijk, maar geeft meestal geen totaaloverzicht van de huidige staat van de zendmast omdat moeilijk bereikbare plaatsen niet te inspecteren zijn. Door gebruik te maken van drones kan de veiligheid en de samenhang van het data vergaren worden vergroot en kunnen kosten worden verlaagd. Bovendien kan apparatuur welke aan de toren is gekoppeld in beeld worden gebracht, kan de site worden beoordeeld op ouderdomsgebreken, aantasting door vegetatie en verstoringen door nestelende vogels worden geëlimineerd.

Deel op social:

Kernwoorden: zendmast inspectie, zendmast assessment, apparatuur in beeld brengen, vegetatie, algehele conditie, digitaal platform