De kleinste details van een veilige afstand.

Snellere, veiligere en efficiëntere inspecties.

De fakkel is een essentieel onderdeel van het veiligheidssysteem in een olie- en gasproductie-installatie. Daarom is het van het grootste belang dat vuurpijlen feilloos werken. Om optimale werkomstandigheden te garanderen, worden fakkels regelmatig beoordeeld en geïnspecteerd op defecten. Deze rapporten kunnen vervolgens worden gearchiveerd voor vergelijking met toekomstige inspecties voor een nog nauwkeuriger onderzoek en betrouwbare bewaking van mogelijke problemen.

UAV-inspecties bieden ongeëvenaarde visuele toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen tijdens inspecties van fakkelpijpen, terwijl ze ook de kosten drastisch verlagen omdat de verwerkingsinstallatie en het fakkelsysteem volledig operationeel kunnen blijven en zo helpen om grote gebeurtenissen te voorkomen, zoals geplande stilleggingen of ongewone affakkelgebeurtenissen.

De inspecties van de fakkelpijp die door SkyeBase worden uitgevoerd, maken gebruik van UAV-technologieën die een volledig 360-gradenperspectief van de installatie kunnen vastleggen en het mogelijk maken om te focussen op specifieke gebieden zoals de fakkeltip, het stralingsschild, de pilootontstekingssystemen, de pijpleidingen, de portalen en de leuningen, terwijl ook een algemeen overzicht wordt gegeven van de staat van de fakkelpijp.

Naast een aanzienlijke verkorting van de inspectietijd en -kosten, vermindert inspectie met behulp van UAV de risico’s enorm omdat het personeel van het inspectieteam niet op hoogte hoeft te werken in gevaarlijke omstandigheden.

Quick facts.

Aanzienlijk tijd besparen

De productie hoeft niet te worden stilgelegd.

Risico verminderen

Het gebruik van UAV’s vermindert de risico’s op arbeidsongevallen door het feit dat gespecialiseerde technici de fakkels niet rechtstreeks hoeven te inspecteren.

Kosten besparen

Inspectie met behulp van UAV’s vermindert de inspectietijd aanzienlijk en dus ook de tijd die op locatie wordt doorgebracht.

Inspectie van fakkelpijp: de details van het project

SkyeBase kreeg van een multinationaal olie- en gasbedrijf de opdracht om een inspectie uit te voeren voor de structurele evaluatie, conditiebeoordeling en technische analyse van live fakkelpijpen in de haven van Antwerpen.

Door op afstand overzichtsfoto’s te maken, kunnen ze achteraf op kantoor worden geanalyseerd. Dit vermindert de uitvaltijd en de tijd op locatie aanzienlijk en verhoogt de kwaliteit en efficiëntie. Dankzij de hoge kwaliteit van de beelden kan een veiligere afstand worden genomen tot bepaalde kritieke bedrijfsmiddelen. Dit verhoogt de veiligheid en maakt de risicoanalyse voor vluchten eenvoudiger. Hieronder ziet u een voorbeeld van een fakkelinspectie in de haven van Antwerpen.

Het is ook mogelijk om schade op millimeterniveau te inspecteren. Activa kunnen beter en gedetailleerder worden bekeken. Hierdoor kunnen probleemgebieden voor routineonderhoud sneller worden geïdentificeerd en kunnen de kosten van stilstand worden verlaagd.

Door telkens dezelfde foto op dezelfde locatie en vanuit dezelfde hoek te maken, kunnen activa zeer efficiënt worden bewaakt, zelfs in moeilijke externe omstandigheden. Daarom opnieuw benaderd en voortdurend bewaakt met betrekking tot defectanalyse. Deze rapporten kunnen vervolgens worden gearchiveerd voor vergelijking met toekomstige inspecties voor een nog nauwkeuriger onderzoek en betrouwbare bewaking van mogelijke problemen.

In kaart brengen en 3D-modelleren

Een camera met hoge resolutie heeft meer pixels en een grotere sensor. Dit maakt het mogelijk om hoger te vliegen en minder foto’s te maken voor dezelfde nauwkeurigheid. Op deze manier wordt de vluchttijd verkort en is onze aanwezigheid ter plaatse korter. Als je op een vergelijkbare manier vliegt, is de kwaliteit aanzienlijk hoger.

Hieronder een overzicht van GSD op dezelfde hoogte. (Grondmonsterafstand, hoe lager het getal, hoe hoger de nauwkeurigheid)

Hoogte

DJI Zenmuse P1

(43Mp, 35mm)

PhaseOne P3

(100Mpx, 35mm)

PhaseOne P3

(100Mpx, 150mm)

40m

0.50 cm/px

0.43 cm/px

0.10 cm/px

80m

1.00 cm/px

0.86 cm/px

0.20 cm/px

100m

1.26 cm/px

1.08 cm/px

0.25 cm/px

Afbeeldingen met een hoge resolutie kunnen ook worden gebruikt om 3D-modellen te maken. Met een kortere tijd voor het vastleggen van gegevens kunnen meer punten worden gemaakt voor de puntenwolk. De algemene voordelen van 3D-modellen zijn onder andere

  • Lokalisatie van schade,
  • Volumemeting,
  • Genereren van plannen,

waardoor beoordelingen veel eenvoudiger worden.

Voordelen van de P3 Payload-oplossing van Phase One.

De P3 met zijn 100MP camera heeft het voordeel dat inspecties en karteringen ter plaatse veel sneller en vanaf een hogere en veiligere afstand kunnen worden uitgevoerd. Dit vermindert de potentiële stilstandtijd en de risico’s van handmatige inspectie aanzienlijk. Door de hoge resolutie bevatten afbeeldingen veel meer details en hebben puntenwolken een veel hogere nauwkeurigheid.

Over SkyeBase

SkyeBase is de totaalleverancier van inspectiediensten & ontwikkelaar van inspectieplatformen die eigenaren van bedrijfsmiddelen en onderhoudsmanagers helpt bij het inzetten en uitvoeren van 100% uptime inspecties met drones en sensoren om hun kritieke bedrijfsmiddelen te beheren. Dit met het doel om kosten te verlagen en efficiënter, ecologischer en veiliger te werken met maximaal gebruik van slimme software ondersteund door AI om bruikbare gegevensanalyses te verkrijgen. SkyeBase werkt volgens VCA Petrochemical, ISO9001:2015 en EU drone wetgeving. (www.skyebase.be)

Contact

Neem voor meer informatie contact op met :

Jean-Louis Weemaes, +32 (0)478-930.994, jean-louis.weemaes@skyebase.be